Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на областна администрация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 07.05.2021

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА, КАКТО И ФОРМИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА

2021 година
2020 година
2019 година
2018 година
2017 година