Z6_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL30O17
Z7_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL30O52

Учебни заведения

Дата на публикуване: 07.05.2021
Последна актуализация: 14.07.2021

 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА МОНТАНА

Населено Място

Училище

Телефон

Директор

1

кв. Кошарник

НУ „Г. Бенковски“ кв. Кошарник-Монтана

(096)305 192

KРАСИМИР ПЕТРОВ КОЛАРОВ

2

Монтана

ПМПГ „Св. Кл. Охридски“ ул. Юлиус Ирасек, 7

(096)305 756

БОЙКА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА

3

Монтана

ПГПЧЕ „П. Богдан“ ул. Юлиус Ирасек, 7

(096)306 235;

(096)307 108;

(096)306 808;

(096)306 240 

ПЕНКА НИКОЛОВА НЕНКОВА

4

Монтана 

I ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ бул. 3 март, 23 

(096)307 556; 

(096)306 280

АЛБЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

5

Монтана 

II СУ „Н. Й. Вапцаров“ ул. Цар Ив. Александър, 22

(096)305 698; 

(096)302 452

ЕЛКА ЦВЕТАНОВА СТАНЕВА-АНГЕЛОВА

6

Монтана 

III ОУ „Д-р Петър Берон“ бул. Княз Ал. Бетенберг, 48

(096)303 305; 

(096)303 307

МАРИАНА ТОДОРОВА КАЛЕЕВА

7

Монтана 

IV ОУ „Ив. Вазов“ бул. Княз Ал. Бетенберг, 48

(096)303 320;

(096)303 321

ВАНЯ ВЕЛИЗАРОВА ВЪЛЧЕВА-МАРИНОВА

8

Монтана 

V СУ „Хр. Ботев“ ул. Димитър Подвързачов, 1

(096)300 414; 

(096)300 424

ВИЛМА ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА

9

Монтана

VI СУ „Отец Паиси“ ул. Св. П. Ефтимий, 90

(096)305 438;

(096)307 470

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

10

Монтана 

VII СУ „Йордан Радичков“ ул. Парта, 10

(096)300 665

СТАНКА ПЕТРОВА КОСТОВА-СРЕТЕНИЕВА

11

с. Смоляновци

ОУ „В. Левски“

(09542)275    

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА МИТОВА

12

с. Габровница

ОУ „Св.св. Кирил и Методий

(09545)22 59;

БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА ФИЛЬОВА

13

с. Д-р Йосифово

ОУ „Хр. Ботев“

(09541)378

РУМЯНА ЛУКАНОВА ФИЛИПОВА

14

Монтана 

ФСПГ „В. Левски“ ул. Ал. Стамболийски, 37

(096)300 435; 

(096)300 425;

(096)300 415

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА

15

Монтана

ПГТЕ „Хр. Ботев“ ул. Н. Бозвели, 22-А

(096)301 177;

(096)301 188

ДОБРИ СЕРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

16

Монтана 

ПГСАГ „Проф.арх. Стефан Стефанов“ ул. П. Хитов, 15а

(096)303 260;

(096)303 261;

(096)303 262

КРАСИМИРА ВЕНКОВА КАМЕНОВА

17

Монтана 

ПГЛП ул. Ал. Стамболийски, 37

(096)305 197

(096)301 707

(096)305 178

АНЖЕЛА РАДИОНОВА НАЙДЕНОВА 

18

Монтана 

ЦПЛР-ОДК ул. Мито Веренишки, 61

(096)306 404;

МИГЛЕНА БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА

19

Монтана 

РЦПППО

0887 892 346 

ДИАНА ЛЮБЕНОВА БОЖИНОВА

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Населено Място Училище Телефон Директор
1 Берковица  Профилирана гимназия „Д-р Ив. Панов“ ул. Д-р Ив. Панов, 2 (0953)88 104;
(0953)88 031
ГРИГОР ТОДОРОВ ГРИГОРОВ
2 Берковица      I ОУ „Н. Й. Вапцаров“ ул. Еделвайс, 1 (0953)88 203;
(0953)88 109;
(0953)88 026
КАТЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
3 Берковица  II ОУ „Хр. Смирненски“ ул. Цар Ив. Александър, 22 (0953)88 027; ВИКТОРИЯ КАМЕНОВА НЕДКОВА
4 Берковица  III-то ОУ „Ив. Вазов“ул. Ашиклар, 1 (0953)88 028;
(0953)88 025;
ТЕОДОРА ТРЕНДАФИЛОВА ИВАНОВА 
5 Берковица  IV-то ОУ „Г. С. Раковски“ кв. Раковица (0953)81 261;
(0953)88 029
ТАНЯ ПЕТРОВА ЙОНОВА
6 с. Бързия ОУ „Георги Стойков Раковски“ (09523)2677;
(09523)2672
АННА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА 
7 с. Замфирово  ОУ „Св.св. Кирил и Методий“     (09521)20 31;
(09521)21 28
ТАТЯНА МИЛКОВА АНДРОВА
8 Берковица  ЦСОП „Хр. Ботев“ ул. Ашиклар, 22 (0953)88 064; 
(0953)88 063
ЙОАНА МИХАЙЛОВА ЕЗЕКИЕВА
9 Берковица  Лесотехническа професионална гимназия ул. Калето, 2 (0953)88 056;
(0953)88 053;
(0953)88 054
ХРИСТИНА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА
10 Берковица  ЦПЛР-ЦРД (0953)88 036 АНЕТА ЗАРКОВА БОГДАНОВА

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

Населено място Училище Телефон Директор
1 Бойчиновци  СУ „В. Левски“ ул. Г. Димитров, 90 (09513)22 21 ГЕОРГИ ЦЕНОВ НИКОЛОВ
2 с. Лехчево  СУ „Св.св. Кирил и Методий“ (09516)22 72;
(09516)23 93;
МАРИЯ ВАНЮШЕВА ДИМИТРОВА
3 с. Владимирово ОУ „Вл. Минчев“ (09514)23 77 СОНЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА
4     с. Мадан  ОУ „Отец Паисий“ (09515)23 37 ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ
5 с. Мърчево ОУ „Хр. Ботев“ (09518)23 21 ИРЕНА БОРИСОВА ИВАНОВА 
6 с. Владимирово  ПГТ „Вл. Минчев“ (09514)23 76;
(09514)23 75
ЦАНКА ГЕОРГИЕВА КАРЧЕВА

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Населено място     Училище Телефон Директор
1 Брусарци  СУ „Хр. Ботев (09783)20 14 АСЕН ДИМИТРОВ АРСЕНОВ
2 с. Крива бара ОУ „П. К. Яворов“ (09783)26 554; 0889254486 ДИАНА ИВАНОВА ЕВГЕНИЕВА
3 с. Василовци ОУ „П. Р. Славейков“ (09785)20 02; 0885357007 ЕЛВИРА ГРИГОРОВА МИЛАНОВА

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Населено място Училище Телефон Директор
1 Вълчедръм ПГ „Димитър Маринов“ ул. Ален Мак. 10 (09744)23 13 РАИНА БОЯНОВА ИВАНОВА 
2 Вълчедръм I ОУ „В. Левски“ ул. Хр. Ботев, 6 (09744)21 08     КАМЕЛИЯ БЛАГОЕВА РИДЖОЛСКА
3 Вълчедръм II ОУ „Ив. Вазов“ ул. П. Славейков, 5 (09744)20 74 ЛИЛИЯ ВЕНЧОВА ГЕНИНСКА
4 с. Долни Цибър Обединено училище „Хр. Ботев“ (09741)328 СЛАВЧО ТАШКОВ СЛАВЧЕВ
5 с. Златия ОУ „Хр. Ботев“ (09745)323 ЦВЕТАН НИКОЛОВ БОРИСОВ
6 с. Септемврийци ОУ „Д-р П. Берон“ (09740)377     ЦВЕТАН СИМЕОНОВ ЦВЕТКОВ
7 Вълчедръм ЦПЛР-ОДК (09744)32 75  НАТАША ЕМИЛОВА ЦАНИНА
 

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Населено място Училище Телефон Директор
1 Вършец НУ „В. Левски“ кв. Изток (09527)41 19 СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА
3 Вършец СУ „Ив. Вазов“ ул. Ив. Асен, 19 (09527)20 57;
(09527)21 57;
(09527)21 41
АНИ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
3 Вършец ЦПЛР-ОДК бул. Република (09527)22 79     ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ВЪГЛЯРСКА

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Населено място Училище Телефон Директор
1     с. Г. Дамяново ОУ „Отец Паисий“ (09551)288;
(09551)414
ИВАН ДИМИТРОВ КАМЕНОВ
2 с. Г. Дамяново ПГСС „М. Марков“ 0879548671
(09551)312
АНДРЕЙ СЛАВЕЙКОВ РАНГЕЛОВ

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ЛОМ

Населено място Училище Телефон Директор
1 Лом I ОУ „Н. Първанов“ ул. Филип Тотю, 14 (0971)66 545 ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
2 Лом II ОУ „К. Фотинов“ ул. Х. Димитър, 18 (0971)66 546 АНИ АНАСТАСОВА ФИЛИНОВА 
3 Лом СУ „Отец Паисий“ ул. Даме Груев, 1 (0971)66 547 ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА
4 Лом IV ОУ „Хр. Ботев“ кв. Младеново-Лом (0971)66 548 ДАФИНКА ДИМИТРОВА БОРИСОВА
5 Лом СУ „Димитър Маринов“ ул. Дунавска, 67 (0971)60 011 ДЕСИСЛАВА ВИКТОРОВА АЛЕКСАНДРОВА
6 Лом ПГ „Н. Геров“ ул. Дунавска, 67 (0971)66 013;
(0971)66 014
ТЕОДОР ЙОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
7 с. Замфир ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ (09726)23 77 ЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
8 с. Ковачица ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ (09720)23 77; РУМЯНА ПЕТРОВА ВАЦОВА
9 с. Ст. Махала ОУ „Св. Кл. Охридски“     (09722)264 ЗДРАВКА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА
10 Лом ПГХЗ „Дм. И. Менделеев“ ул. Славянска, 148 (0971)60 264;
(0971)60 265;
(0971)60 268
ЗАХАРИ ЦЕКОВ ЗАМФИРОВ
11 Лом ПГПТ ул. Вл. Заимов, 8 (0971)60 350;
(0971)60 351;
(0971)60 352
ИЛИНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
12 с. Ковачица ПГСС „Дунавска земя“ (09720)438 ЦВЕТОМИР РУМЕНОВ КОЛИЦОВ
13 Лом ЦСОП „Д-р П. Берон“ ул. Х. Димитър, 16 (0971)66 986;
(0971)66 987
ДИМИТРИНКА СИМЕОНОВА СТАНЧЕВА
 

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Населено място Училище Телефон Директор
1 Медковец СУ „Отец Паисий“ (09727)21 26  АНЕЛИЯ АВРАМОВА МОНОВА
2 с. Расово  ОУ „Христо Ботев“ (09729)377 ВЕСЕЛКА ВИКЕНТИЕВА ГЕОРГИЕВА
 

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

Населено място Училище Телефон Директор
1 Чипровци ОУ „Петър Парчевич“ (09554)29 05; 0878100930 ЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ЯКИМОВО

Населено място Училище Телефон Директор
1 с. Якимово СУ „Д-р П. Берон“ (09742)22 04 КЛАВДИЯ ЙОСИФОВА ИЛИЕВА

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МОНТАНА

Детска градина Телефон Директор
ДГ №1 “Щастливо детство” бул. “3-ти март” №138 (096)306 024 Вержиния Савова
ДГ №2 Незабравка” ул. “Юрий Венелин” №1 (096)303 298  Даниела Георгиева
ДГ №3 Буратино” ул. “Чавдар войвода” №1 (096)306 546  Ефросина Асенова
ДГ №4  “Калинка” ул. “Ал. Батемберг” №49 (096)303 296;
(096)303 297
Димитринка Георгиева
ДГ №5 Дъга“ ж. к. “Пъстрина” (096)306 466  Иванка Христова
ДГ №6 “Слънце” ул. “Хан Аспарух” №35 (096)306 689;
(096)306 279
Наталия Цветанова
ДГ №7 Приказен свят” ж. к. “Младост” 1 (096)305 368;
(096)305 543
Корделия Йорданова
ДГ №8 “Пролет” кв. “Кошарник” (096)307 283  Даниела Ангелова
ДГ №9 “Зора” ул. “Панчо Владигеров” №2 0886692438 Ваня Спасова
ДГ №10 “Детелина” ул. “Неофит Бозвели” №69 (096)306 082 Паолина Димитрова
ДГ №11 “Изгрев“ ул. “Кале” №1   Нели Иванова
ДГ №12 “Здравец” ж. к. “Младост” 2 (096)305 035 Ирена Крумова
 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Детска градина Телефон Директор
1 „Малина“ ул. „Шабовица“ 1 (0953)88 238;
(0953)88 021
Тодорка Кацарска
2 „Звънче“ ул. „Добруджа“ 24 (0953)88 025;
(0953)88 202
Анелия Якимова
3 „Пролетна дъга“ ул. „Тинтява“ 12 (0953)88 023;
(0953)88 239
Надя Кралева-Павлова
4 „Червена шапчица“ с. Боровци (09529)436 Тоня Николова
5 „Детелина“ с. Замфирово (09521)20 27; 0893405775 Венета Тодорова
6 „В.Левски“ с.Бързия (09523)2322; 0883312226 Виолетка Вълчева

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

Детска градина Телефон Директор
1 „Звънче“, ул. „Спартак“ 1 (09513)22 25 Зоя Георгиева
2 „Щурче“, с. Портитовци (09513)30 55 Виолета Лазарова
3 „Зора“, с. Мърчево (09518)261 Петрана Кузманова
4 „Щастливо детство“, с. Мадан (09515)377 Нина Иванова
5 „Вълшебен свят“, с. Владимирово (09514)325 Валентина Маркова
6 „Звездица“, с. Лехчево (09516)21 33 Галя Аспарухова

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Детска градина Телефон Директор
1 „Синчец“ гр. Брусарци (09783)20 12;
(09783)23 84
Петрана Велкова
2 Мечо пух“ с. Крива бара (09783)24 39;
(09783)25 88
Зорница Найденова
3 „Детелина“ с. Василовци (09785)26 88 
(дом.);
(09785)23 42;
(09785)22 11;
(09785)22 13
Ирина Велчева-Еленкова

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Детска градина Телефон Директор
1 „Слънце“, гр.Вълчедръм, ул. „Славянска“, 23 А (09744)23 76 Анета Филипова
2 „Патиланци“, гр.Вълчедръм, ул. „Самуил“ 37A (09744)34 05 Румяна Главшина
3 „Светулка“, с. Мокреш (09747)234 Боряна Савова
4 „Калинка“, с. Септемврийци (09740)234 Илушка Видина
5 „Мечо пух“, с. Златия, ул. „Суворов“ 1 (09725)8223 Малина Иванова
6 „Щастливо детство“, с. Д. Цибър (09741)2288 Мая Димитрова

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Детска градина Телефон Директор
1     „Слънце“ ул. „Д-р Е. Теодосиева“ (09527)21 36 Диана Георгиева

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Детска градина Телефон Директор
1 Детелина“, с. Г.Дамяново (09551)277 Румяна Георгиева

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ЛОМ

Детска градина Телефон Директор
ДГ №1 Снежанка“ ул. „Дунавска“ 69 (0971)66 384  Цецка Петкова
ДГ №2 „Червената шапчица“ ул. „Бозвели“ 30 (0971)66 508;
(0971)21 407  
Зоя Златанова
ДГ №3 „Звездица“ ул. „Цар Асен“ 13 (0971)66 386; 0893697128     Зорница Балканска
ДГ №6 В.Пишурка“ кв.“Момин брод“

(0971)66 387 

Марияна Иванова
ДГ №7 „Калинка“ ул. „Филип Тотю“ 14-А (0971)66 388; 0893697130 Евелинка Мишонова
ДГ №12 „Звънче“ ул. „Славянска“ 69 (0971)66 391  Анжела Борисова-Атанасова
ДГ №14 „Пчелица“кв.Младеново, ул. Софийска, 85 (0971)66 393; 0893697135 Евелина Савеклиева
ДГ  „Малечко палечко“ с. Замфир (09726)223;
(09726)244
Цеца Георгиева
ДГ  „Здравец“ с. Ковачица (09720)270 Веселка Ненова-Петрова

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Детска градина Телефон Директор
1 Слънчева дъга“, с. Медковец, ул. „Иван Кулин“ 35 (09727)22 82 Адриана Славчева 
2 „Щурче“, с. Расово (09729)2709 Зоя Маринова

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

Детска градина Телефон Директор
ДГ Детелина“, гр. Чипровци
ул. „23-ти септември“ 28
(09554)21 11 Елена Минчева

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ЯКИМОВО

Детска градина Телефон Директор
1 „Слънчице“ с. Якимово (09742)21 09 Мариана Георгиева
https://www.livechatalternative.com/