Областен управител

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 25.05.2021


ВАЛЕРИ РАЙКОВ ДИМИТРОВ


Роден на 13.02.1969 г. в гр. Монтана. Притежава образователно-квалификационна степен ,,Магистър,, по специалността ,,Национална полиция,, от НВУ ,,Васил Левски,, във Велико Търново. От 1993 г. е работил в системата на Министерство на вътрешните работи, като е заемал различни длъжности, включително и директор на Областна дирекция на МВР Монтана. Семеен, с две деца.