Кодекс за поведение на служителите

Дата на публикуване: 04.01.2021
Последна актуализация: 14.05.2021

Кодекса определя правилата за етично поведение на служителите в Областна администрация Монтана и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и почтеност, както и да издигне престижа на държавната служба.

Кодекс за поведение на служителите в Областна администрация Монтана.