Областна епизоотична комисия

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Областната епизоотична комисия е създадена на основание чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

ФУНКЦИИ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА:

Комисията се свиква от нейния председател при нужда – по решение на Национален център, министър или опасност от възникване и разпространение или възникнало вече огнище на заразна болест по животните в област Монтана.
Комисията дава експертно становище, съставя конкретни планове и определя мерки за опазване здравето на хора и животни, ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни болести по животните (епизоотии) и зоонози (болести, които се предават от животните на човека).
На основание на решенията на комисията Областният управител издава конкретни заповеди. Решенията на комисията се изпращат до кметовете на общини и до службите, които участват в изпълнението на мерките.
СЪСТАВ:
Съставът на ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ е определен със  заповед от месец юни 2021г.

При работата си Комисията се ръководи от изготвения от нея Правилник за дейността на Областната епизоотична комисия – Монтана, приет на проведено редовно заседание на 07.06.2012 г.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2021 година

Протокол от 27.04.2021г.
Протокол от 15.02.2021г.

2020 година

Протокол от 18.12.2020г.
Протокол от 15.10.2020г.
Протокол от 27.08.2020г.
Протокол от 24.06.2020г.
Протокол от 05.03.2020г.
Протокол от 18.02.2020г.
Протокол от 04.02.2020г.
Протокол от 21.01.2020г.

2019 година

Протокол от 17.12.2019г.
Протокол от 05.11.2019г.
Протокол от 01.10.2019г.
Протокол от 15.10.2019г.
Протокол от 03.09.2019г.
Протокол от 10.09.2019г.
Протокол от 17.09.2019г.
Протокол от 24.09.2019г.
Протокол от 02.08.2019г.
Протокол от 09.08.2019г.
Протокол от 16.08.2019г.
Протокол от 28.08.2019г.
Протокол от 22.07.2019г.
Протокол от 08.07.2019г.
Протокол от 12.04.2019г.
Протокол от 22.02.2019г.

2018 година

Протокол от 12.09.2018г.
Протокол от 11.07.2018г.

2017 година

Протокол от 31.10.2017г.
Протокол от 11.09.2017г.

2016 година

Протокол от 28.12.2016 г.
Протокол от 22.11.2016 г.
Протокол от 27.10.2016 г.
Протокол от 25.10.2016 г.
Протокол от 14.06.2016 г.
Протокол от 20.04.2016 г.
Протокол от 11.03.2016 г.

2015 година

Протокол от 18.03.2015г.
Протокол от 09.02.2015г.

2014 година

Протокол от 26.08.2014г.

2013 година

Протокол от 12.11.2013г.

2012 година

Протокол от 28.11.2012г.
Протокол от 07.08.2012г.
Протокол от 07.06.2012г.

2011 година

Протокол от 13.01.2011г.

2009 година

Протокол от 30.10.2009г.

2008 година

Протокол от 06.02.2008г.

2007 година

Протокол от 09.02.2007г