Решения за 2012г.

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 16.04.2021
Административно дело №36
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №51
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №78
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №290
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №319
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №750
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №1277
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №1455
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №1459
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №3901
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №13689
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №516
Дата на публикуване: 09.02.2021