ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.03.2022
https://www.livechatalternative.com/