Решения за 2011г.

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 16.04.2021
Административно дело №41
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №52
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №55
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №137
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №288
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №411
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №457
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №508
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №558
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №15093
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №794
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №3752
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №15990
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №5489
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №5223
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №691
Дата на публикуване: 09.02.2021