Областен съвет за хора с увреждания

Дата на публикуване: 21.12.2020
Последна актуализация: 03.06.2021

ПРОТОКОЛ:

от 03.12.2019 от учредително заседание на Областния съвет за хората с увреждания

ПРАВИЛНИК:

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА

СЪСТАВ:

Съставът на Областен съвет за хора с увреждания – Монтана е определен със заповед РД-20-7 от 02.06.2021г.