Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Областна администрация Монтана провежда националната политика на изпълнителната власт на територията на област Монтана при спазване върховенството на закона и съдейства за оптимизиране дейността на териториалните звена на изпълнителната власт, създавайки условия за развитие на областта и икономическия и растеж чрез ефективно и прозрачно усвояване на европейски средства.