Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q90
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR7
Областен съвет за развитие на област Монтана Обществен съвет Областен съвет по условия на труд Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията Областен съвет по сигурност Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към областна администрация Монтана Областен съвет за тристранно сътрудничество Консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча в област Монтана Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Монтана Областен съвет за хора с увреждания Областен медицински съвет (Covid 19 документи)

Областни съвети

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 14.07.2023

1. Областен съвет за развитие на област Монтана
2. Обществен съвет
3. Областен съвет по условия на труд
4. Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
5. Областен съвет по сигурност
6. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към областна администрация Монтана
7. Областен съвет за тристранно сътрудничество
8. Консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча в област Монтана
9. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Монтана
10. Областен съвет за хора с увреждания
11. Областен медицински съвет (Covid 19 документи)

https://www.livechatalternative.com/