Решения за 2013г.

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 16.04.2021
Административно дело №19
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №20
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №21
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №22
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №85
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №171
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №125
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №280
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №328
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №349
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №350
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №351
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №468
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №469
Дата на публикуване: 09.02.2021

Административно дело №602
Дата на публикуване: 09.02.2021