Контакти

Дата на публикуване: 23.11.2020
Последна актуализация: 12.10.2021
Областен управител Валери Димитров 096/ 399 101,
096/ 399 112,
096/ факс 399 129
Заместник областен управител Латинка Симова  096/ 399 105,
096/ 399 106
Заместник областен управител Кирил Делев  096/ 399 104,
096/399 106
     
Главен секретар Иван Тодоров 096/ 399 103
     
     

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Директор

Даниела Миронова 096/ 399 114
Главен счетоводител Ваня Троянска 096/ 399 133
Главен юрисконсулт Катя Петкова 096/ 399 117
Главен експерт Росица Рангелова 096/ 399 118,
096/ 399 119
Старши юрисконсулт Мария Григорова 096/ 399 117
Старши експерт Ангел Павлов 096/ 399 108
Главен специалист ОМП Красимир Стоянов 096/ 399 124
Главен специалист Светла Иванова 096/ 399 107,
096/ 399 121,
096/ 399 125
Технически сътрудник- деловодство Таня Георгиева 096/ 399 121
     
     
     

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Директор

Нели Дацова 096/ 399 123
Главен експерт Калина Борисова 096/ 399 116
Главен експерт Нели Копривчина 096/ 399 113
Главен експерт Диана Венелинова 096/ 399 128
Главен експерт Мариела Богданова 096/ 399 128
Главен експерт Силва Викторова 096/ 399 140
Главен експерт Галя Донова-Иванова 096/ 399 130
Главен експерт Добромир Тодоров 096/ 399 127
Главен експерт   096/ 399 131
Главен експерт Силвия Георгиева 096/ 399 120
Старши експерт Михаил Михайлов 096/ 399 115
Старши експерт Биляна Божидарова 096/ 399 113
Старши експерт Мариела Николова 096/ 399 101
Старши експерт Надя Дамянова 096/ 399 115
Старши експерт Илиян Цветков 096/ 399 127
Младши експерт Галя Георгиева 096/ 399 113
Специалист Ралица Каменова 096/ 399 121
Специалист Стела Владимирова 096/ 399 115
Изпълнител шофьор Любослав Георгиев ----------