Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOGG67
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOGGE0

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Монтана

Дата на публикуване: 21.12.2020
Последна актуализация: 01.02.2022

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създава се на основание чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (в сила от 09.01.2007 г. изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011 г.)

ФУНКЦИИ:
Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация - Монтана (ОССЕИВ) е консултативен и координиращ орган, който подпомага работата на Областния управител в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси на територията на област Монтана.
ОССЕИВ представлява част от хоризонтално разгърнатата структура на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.
Като консултативен и координиращ орган, ОССЕИВ съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и интеграционното развитие на територията на област Монтана.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността на ОССЕИВ се регламентира от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

СЪСТАВ:

Съставът на Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси e определен със заповед ОКД-21-1/31.01.2022

 

 

 


ДОКУМЕНТИ:

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Правилник за устройството и дейността на НССЕИВ

Правилник за устройството и дейността на ОССЕИВ

Заявление за членство в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Монтана

Възможности за финансиране и конкурси

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2021 година

Протокол от 30.11.2021г.
Протокол от 02.07.2021г.
Протокол от 25.02.2021г.

2020 година

Протокол от 2020г. 

2017 година

Протокол от 12.04.2017г.

2016 година

Протокол oт 08.12.2016г.

2015 година

Протокол oт 12.08.2015г.
Протокол от 21.05.2015г.

2014 година

Протокол от 26.06.2014 г.

2013 година

Протокол от 02.12.2013 г.
Протокол от 03.09.2013 г.
Протокол от 26.03.2013 г.

2012 година

Протокол от 15.12.2012 г.
Протокол от 27.11.2012 г
Протокол от 06.11.2012 г.
Протокол от 14.06.2012 г.
Протокол от 09.04.2012 г

2011 година

Протокол от 07.09.2011г.
Протокол от 06.06.2011г.

2010 година

Протокол от 25.06.2010г.
Протокол от 05.03.2010г.

https://www.livechatalternative.com/