Искане за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

За да получите определена категория обществена информация, следва да попълните заявление до управителя на областна администрация Монтана

 

Заявление за достъп до обществена информация