Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 07.05.2021

Областна администрация Монтана
гр. Монтана 3400
пл. „Жеравица” № 1
e-mail: oblastmont@montanabg.org
тел. (096) 399 121
Работно време на гишето за административно обслужване: от 09.00 до 17.30 без прекъсване