Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18I7

 Как оценявате нивото на административно обслужване в областта?
 УВАЖЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, С настоящата анкета Областна администрация Монтана цели да получи информация за Вашето мнение, относно потребностите от работна сила в областта на металообработването и машиностроенето в област Монтана Вашето участие е важно за нас!