Как оценявате нивото на административно обслужване в областта?

1. До сега ползвали ли сте услуги на Областна администрация Монтана?
2. Писмената информация от таблата с административни услуги ясна и лесно разбираема ли е?
3. Успяхте ли да получите необходимата услуга?
4. Колко пъти Ви се наложи да идвате, за да свършите работата си?
5. Наложи ли Ви се да предоставяте допълнителни документи, за да бъде решен Вашият проблем?