Z6_PPGAHG80096H50Q5UL4MP52G56
Z7_PPGAHG80096H50Q5UL4MP52286

Всички анкети

https://www.livechatalternative.com/
Z7_PPGAHG80096H50Q5UL4MP52284

 УВАЖЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, С настоящата анкета Областна администрация Монтана цели да получи информация за Вашето мнение, относно потребностите от работна сила в областта на металообработването и машиностроенето в област Монтана Вашето участие е важно за нас!