Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QU4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR4

Областен медицински съвет (Covid 19 документи)

Дата на публикуване: 23.12.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

В процес на актуализация.

ТУК:
Дата на публикуване: 08.10.2021

Протокол от 28.09.2021г.
Дата на публикуване: 30.09.2021

Протокол от 28.07.2021 г.
Дата на публикуване: 29.07.2021

заповед РД-20-6/28.05.2021
Дата на публикуване: 03.06.2021

Протокол от 02.06.2021 г.
Дата на публикуване: 03.06.2021

Протокол от 28.05.2021 г.
Дата на публикуване: 03.06.2021

https://www.livechatalternative.com/