Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ В МОНТАНА НА 2 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

Дата на публикуване: 29.09.2023
Последна актуализация: 29.09.2023

На 02 октомври 2023 г. от 11:00 ч. ще бъде проведен тренировъчен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. В тренировката са включени и интегрираните към Националната система Локални системи за оповестяване в Зоната за неотложни защитни мерки за оповестяване на АЕЦ „Козлодуй”.


Ще бъдат задействани крайните акустични устройства (сирени), като ще се излъчат акустични сигнали и гласова информация.  


Проверката е в изпълнение разпоредбите на Наредбата за условията и реда на функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.


Системата ще бъде задействана едновременно в Монтана и в градовете София, Бургас, Варна, Враца, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Русе, Смолян, Стара Загора, както и  в населените места, включени в интегрираните локални системи за оповестяване.


Тестът се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, повишаване уменията на длъжностните лица за задействане на системата и излъчване на информация на живо и обучение на населението за разпознаване на сигналите.
 

https://www.livechatalternative.com/