Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

Областният управител участва в дискусия за ВиК сектора

Дата на публикуване: 16.06.2022
Последна актуализация: 16.06.2022

В качеството си на председател на Асоциация по ВиК – Монтана, областният управител инж. Ванина Вецина взе участие в дискусионна среща на тема „Асоциациите по ВиК -предизвикателства и решения“.

Събитието бе организирано със съдействието на Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките. Обсъдени бяха проблемите във ВиК сектора в страната и свързаните с тях законодателни промени, остарялата инфраструктура, загубите по водопреносната мрежа, качеството на услугата и неотложната нужда от инвестиции.
Инж. Вецина изрази загрижеността си и призова усилията на всички да бъдат насочени в полза на потребителите, защото водата е ресурс, до който всеки следва да има непрекъснат достъп. 
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова отбеляза, че в базата данни на МРРБ са подадени искания от общински и областни администрации за приоритетни 905 обекта на стойност над 1,4 млрд. лв., а отрасъл ВиК е един от най-тежките, изключително важен както за живота и здравето на хората, така и за развитието на населените места.
Експерти от МРРБ и служители от Асоциациите по ВиК представиха проблемите на национално и местно ниво, като стана ясно, че област Монтана е една от малкото неконсолидирани територии и в резултат няма да получи европейско финансиране.
С дискусията се поставя началото на поредица срещи, насочени към качествена, достъпна и непрекъсната ВиК услуга.

https://www.livechatalternative.com/