ВЪВЕЖДАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОБЛАСТ МОНТАНА.

Дата на публикуване: 08.10.2021
Последна актуализация: 08.10.2021

Въвеждат се допълнителни временни противоепидемични меки на територията на област Монтана съгласно Заповед № РД-01-305/07.10.2021г. на директора на РЗИ ¬– д-р Елена Борисова, считано от 00:00 часа на 08.10.2021г. до 21.10.2021година.   

С допълнителните противоепидемични мерки може да се запознаете  ТУК: