Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

Още военни паметници добавени в областния регистър

Дата на публикуване: 22.06.2022
Последна актуализация: 22.06.2022

На свое заседание, Областната комисия „Военни паметници“ включи в регистъра си нови пет обекта.
Заседанието бе водено от председателя на комисията - областният управител инж. Ванина Вецина.
 

Петте паметника са добавени в регистъра по постъпили предложения от общини Георги Дамяново, Монтана и Чипровци.
Към момента Областният регистър и картотека на военните паметници включва 97 обекта на територията на региона. В страната те са над 3500, а регистърът им е в процес на осъвременяване. Срокът за изготвяне на новия регистър е до края на тази или най-късно до началото на 2023 година.
Държавната политика по отношение на военните паметници и взаимодействието между териториалните звена на централната администрация, органите на местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани, се осъществява именно от ресорните комисии към областните управители.
 

https://www.livechatalternative.com/