РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВЪВЕДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА.

Дата на публикуване: 12.10.2021
Последна актуализация: 12.10.2021

Посредством Заповед № РД-01-315/12.10.2021 г. на Директора на Регионалната здравна инспекция – д-р Елена Борисова са въведени допълнителни временни противоепидемични мерки по отношение на учебните занятия в област Монтана. Мерките влизат в сила от 00:00 часа на 13.10.2021 г. и ще важат до 26.10.2021 г.  С горепосочената заповед можете да се запознаете от тук.