Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЛАСТНИЯТ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.

Дата на публикуване: 18.05.2022
Последна актуализация: 18.05.2022


На 14 май 2022 г., под домакинството на Шесто СУ „Отец Паисий“ гр. Монтана, се проведе Областният кръг на Националното състезание по безопасност на движение по пътищата. Сред съдействащите в организирането и провеждането на състезанието бе и Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
Идеята на състезанието е да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това.
Победители в надпреварата, които се класират за участие в националния кръг, са:
-    първа възрастова група V-VII клас: ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Габровница,
-    втора възрастова група VIII-X клас: ПГТЕ „Христо Ботев“ гр. Монтана.
В състезанието взеха участие още възпитаници от СУ „Димитър Маринов“ гр. Лом, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Замфирово, ПГТ „Владимир Минчев“ с. Владимирово и СУ „Д-р Петър Берон“ с. Якимово.
Всички състезатели получиха грамоти за участието си, а също и награди от името на Областния управител на област Монтана.
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата пожелава успех и достойно представяне на отборите от област Монтана в Националния кръг на състезанието по безопасност на движението по пътищата.

https://www.livechatalternative.com/