Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА СТАРТИРА ИНИЦИАТИВАТА „ДОСТЪПНО ЗА ВАС“

Дата на публикуване: 20.11.2023
Последна актуализация: 20.11.2023

Министерството на икономиката и индустрията стартира инициативата „ДОСТЪПНО ЗА ВАС“, чиято основна цел е да осигури информираност на потребителите и достъпност до основни хранителни продукти  от малката потребителска кошница посредством предлагането им за съответната седмица от всеки отделен участник на най-ниските сред конкретния вид артикули от съответната стокова група на участника цени съобразно собствената му преценка на база структурата на разходите и въз основа на принципите на конкурентост и  свободно определяне на цените без да се оказва негативно влияние върху останалите участници в икономическите отношения.
„ДОСТЪПНО ЗА ВАС“ се реализира в партньорство между Министерство на икономиката и индустрията и всеки отделен бизнес оператор, доброволно приемащ условията за участие, като в инициативата са обхванати седем продуктови групи от малката потребителска кошница, отговарящи на обичайните изисквания за качество и съдържащи всички необходими продукти за разнообразно хранене.
В партньорството при желание могат да се включат и специализирани търговци за продажба на конкретни хранителни продукти, като участниците прилагат добросъвестни и лоялни търговски практики, съобразени със стандартите за доставка на храни и хранителни продукти между стопанските субекти.
Кампанията е с минимален срок от 15.11.2023 г. до 31.05.2024 г., но може да бъде удължена.
При необходимост от предоставяне на по-подробна информация, разясняване на детайли, както и отговори на конкретни въпроси желаещите да участват оператори могат да се обръщат към посоченото от министерството лице за контакт – Михаела Карадимова, Директор на Дирекция „Правна“, електронен адрес: m.karadimova@mi.government.bg. 
 

https://www.livechatalternative.com/