Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

НА ФОКУС ИНДУСТРИАЛНОТО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Дата на публикуване: 29.01.2024
Последна актуализация: 29.01.2024

Среща с Министъра на икономиката

Днес , 29.01.2024 година от 11.00 часа  областният управител на Монтана Ивайло Антонов бе домакин  на срещата на Министъра на Икономиката Богдан Богданов , депутати от 12 МИР, представители  на община Монтана и  областна администрация Монтана .

Темата на срещата е индустриалното и икономическо развитие  в областта.

На срещата се изясниха въпроси, касаещи бъдещи инвестиционни  проекти, както и проблемите  за тяхното  реализиране- изготвяне на инвестиционен портал, административен капацитет, кадри.

 В своето изложение Министър Богданов подчерта, че област  Монтана, като  местоположение, е облагодетелствана и може да бъде доста привлекателна за чужди инвеститори, защото Северозападът е определен с най-висок праг  на държавна помощ/  финансови ресурси/ – до 60%.

Изграждане на звена  от представители на община и областна администрация, които да бъдат обучени за изработване на инвестиционни  портали за област Монтана в помощ на евентуални  инвеститори, както и представянето им пред обществеността е добра практика, която трябва да се  случи в областта .

По въпроса за ремонт на язовир „Огоста“, Министър Богданов подчерта, че отпускане на средства за тази дейност е приоритет на Държавата, независимо от  намеренията на бъдещи инвеститори в региона. 

Среща с Министъра на Икономиката
https://www.livechatalternative.com/