Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

Областният управител проведе среща с представители на“ Електрохолд“

Дата на публикуване: 24.11.2022
Последна актуализация: 24.11.2022

ЕЛЕКТРОХОЛД ПЛАНИРА ИНВЕСТИЦИИ ЗА НАД  2 000 000 ЛЕВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

Компанията представи приоритетите си за развитие на мрежата и повишаване качеството на обслужване на клиентите пред областния управител и кметове на общини

Повишаване качеството на обслужване на клиентите чрез дигитализиране на услугите, динамиката на електроенергийния пазар и развитието на електроразпределителната мрежа в Област Монтана бяха сред основните теми, обсъдени на работна среща на ръководството на Електрохолд с областния управител и кметове на общини от областта. Домакинът на срещата - областният управител Валери Димитров, подчерта значението на партньорството между Електрохолд и местните власти за устойчивото инвестиране в подобряване качеството на живот на гражданите и гарантиране на доставката на електроенергия.

Мениджърите на Електрохолд представиха организационните и структурни промени в дружествата на компанията, основните приоритети в инвестиционните планове на електроразпределителното дружество ЕРМ Запад, както и възможностите, които търговските дружества Електрохолд Продажби и Електрохолд Трейд осигуряват на клиентите си на свободния пазар на електроенергия. По време на срещата бяха посочени и предимствата на електронните услуги, предоставяни от ЕРМ Запад и Електрохолд Продажби чрез платформите им за електронно обслужване. Над 95% от всички предоставяни услуги са дигитализирани.

Основен приоритет в инвестиционната програма на ЕРМ Запад за развитие на електроразпределителната мрежа е дигитализацията и модернизацията на енергийните съоръжения. През миналата година на територията на Област Монтана в реконструкция и модернизация на мрежи средно и ниско напрежение и за изграждане на нови съоръжения бяха инвестирани 1 320 000 лева. С модернизацията на възлова станция „Гаврил Геново“, в която бяха инвестирани 320 000 лева, бе подобрено качеството на електрозахранване на над 3 600 клиенти от Община Георги Дамяново и Община Монтана. С влагането на 440 000 лева в реконструкцията на въздушен електропровод „Мрамор“ бе подобрено качеството на доставяната електроенергия на комплекс „Връх Ком“.

През тази година, само за реконструкция на мрежата в областта и за изграждане на съоръжения за присъединяване на нови клиенти, са реализирани инвестиции в размер на 1 730 000 лева. Сред осъществените проекти е и рехабилитацията на въздушни електропроводи „Поп Андрей“ и „Хайдушки дол“, в която бяха инвестирани над 200 000 лева, като качеството на електрозахранване на клиенти в Община Медковец и Община Монтана бе значително подобрено. В гр. Вълчедръм бе осъществен проект за въвеждане на „умни“ електромери на стойност 590 000 лева.

Областният управител  инж. Валери Димитров постави на вниманието на гостите следните проблеми : - помпената станция в с. Добри дол; автоматизация на далекопроводите с цел бързо установяване на аварии  и тяхното отстраняване, както и  проблемния трафопост в м. Расника – база на ОДМВР-Монтана.

Представителите на общините в областта поставиха на вниманието на гостите своите  проблеми, на които отговори бяха дадени още по време на срещата.

 

През 2023 г. Електрохолд планира инвестиции от 2 087 000 лева за реконструкция на електроразпределителната мрежа на територията на Област Монтана, както и 300 000 лева за изграждане на съоръжения за присъединяване на нови клиенти.

 

Електрохолд провежда поредица от срещи с представители на местните власти в Западна България. Събитията са част от политиката на открита, активна и диалогична комуникация на компанията с кметовете на общини и областните управители на територията, която обслужва.

Областният управител  проведе среща с  представители на“ Електрохолд“
https://www.livechatalternative.com/