Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дата на публикуване: 14.11.2023
Последна актуализация: 14.11.2023

                            На вниманието на жителите на област Монтана

           Уведомяваме Ви, че на 17.11.2023 година от 11.00 до 11.30 часа ще се проведат функционални тестове чрез задействане на сирените, като ще бъдат излъчвани гласови съобщения за техническа  проверка и звукови сигнали.
Тестването е във връзка с  Проект за разширяване на системата за ранно  предупреждение и оповестяване на населението.  
 

Тестване на сирени
https://www.livechatalternative.com/