Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

СОЦИАЛНА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА

Дата на публикуване: 10.03.2023
Последна актуализация: 17.05.2023

Днес, 10.03.2023 година от 10.00 часа , областният управител на Монтана  инж. Валери Димитров,  откри   информационна среща по проект П41 „Развитие на социалната икономика“, част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, реализиран от Министерство на труда и социалната политика .
На  срещата бяха поканени: всички общини на област Монтана, Директора на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Монтана, Асоциация на индустриалния капитал в България, Сдружение „ Стопанска камара“ – Монтана „Търговско-промишлена палата” – Монтана, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Съюз за стопанска инициатива, Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите, Регионална занаятчийска камара – гр. Монтана  и Областен информационен  център – Монтана. 
       Проектът, насочен към развитие на регионалния капацитет за модернизация на предприятията на социалната и солидарната икономика чрез реформиране на политиката и прилагане на индивидуализиран подход спрямо потребностите на всеки отделен субект на социалната и солидарната икономика от висококвалифициран експертен състав, бе представен от Теодора Тодорова от МТСП.
Участниците бяха запознати  подробно с условията за кандидатстване, формулярите за регистрация  и  групите уязвими лица, към които е насочен проекта. 
Срещата има за цел популяризиране на регионалните центрове. 

СОЦИАЛНА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА
https://www.livechatalternative.com/