Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

Заседание на Комисия за изготвяне на Областна здравна карта за област Монтана

Дата на публикуване: 07.09.2023
Последна актуализация: 07.09.2023

Днес, 07.09.2023 година, в Областна администрация се  проведе първото  заседание на Комисията за изготвяне на областна здравна карта. В заседанието, под председателството на Ивайло Антонов- областен управител на Монтана,  участие взеха: зам. областният управител инж. Калин Хайтов,   кметовете на общини, представители на Регионалната здравна инспекция, Районната здравноосигурителна каса, Районна колегия на български лекарски  и зъболекарски съюз, организацията за защита  правата на пациентите- Монтана, директори на болници в областта .  
Основен акцент на заседанието бе запознаване с утвърдената от министъра на Здравеопазване   Методика за изготвяне на Областна здравна карта.
Целта на здравна карта е да се  прецизира и планира необходимостта на населението в област Монтана от достъпна извън болнична и болнична медицинска помощ. По време на заседанието бяха  разпределени отговорностите и определени сроковете за изготвяне на здравната карта на област Монтана. Предстои  да бъде изготвена необходимата  аналитична информация, както и мотивирани предложения, които да  бъдат  взети под внимание при изготвяне на картата. 
Следващото заседание на комисията ще се проведе на 25.09.2023
Крайният срок за изготвяне на Областната здравна карта  и изпращането й в Министерството на здравеопазването е 30.09.2023. 
 

https://www.livechatalternative.com/