Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

Консултативна среща в подкрепа на дуалното обучение се проведе в Областна администрация Монтана

Дата на публикуване: 02.04.2024
Последна актуализация: 02.04.2024

Консултативна среща в подкрепа на дуалното обучение Областна администрация МонтанаДнес, 02.04.24 г. в конферентната зала на Областна администрация Монтана  се проведе регионална консултация за подготовката на програма – ДОМИНО 2, която обхваща периода 2024 – 2028 г. Проектът се разработва от МОН, посредством Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като предвижда да бъдат въведени 15 нови професии с практическо обучение в реална работна среда. 
Консултативната среща бе открита от Ивайло Антонов- областен управител на област  Монтана. Г-н  Васил Радойновски – ръководител на секретариата на Българо-швейцарската търговска камара беше водещ на срещата и запозна участниците с подготовката на програмата ДОМИНО. 
На нея присъстваха: инж. Калин Хайтов- зам.областен управител, началникът на РУО г-жа Трайка Трайкова  , директори училища, кметове на общини, редставители на  Българска стопанска камара, Търговско-промишлена палата,Асоциация на индустриалния капитал, Конфедерацията на работодателите  и индустриалците в България,Съюз за стопанска инициатива 
Целта на дискусионния форум е да бъдат представени пред заинтересованите страни възможностите и приоритетите на работната програма, подготвяна от просветното министерство, като по този начин област Монтана  ще се включи и остави своя принос в изпълнението на ДОМИНО 2.
Дуалното образование има положителен ефект върху развитието на професионалното образование у нас.
Над 11 500 ученици в България се обучават в дуална форма през настоящата учебна година, като от 1.04.2024 г., здравните и социални осигуровки ще им се поемат от държавата.
 Взаимодействието на местно ниво за развитие на дуалното образование е оценено положително както от представителите на бизнеса, така и от представителите на професионалните училища.
 

Консултативна среща в подкрепа на дуалното обучение Областна администрация Монтана
https://www.livechatalternative.com/