Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛУГИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Дата на публикуване: 02.04.2024
Последна актуализация: 02.04.2024

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛУГИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Днес, 02.04.24 г., Областна администрация Монтана  в лицето на зам.областния управител инж. Калин Хайтов  бе домакин на  Информационна среща – Румъния – България по  Програма Interred VI-A -   Подобряване на ранния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието

Организатор на събитието е „Двустранната Търговска Камара България – Румъния „ с представител  зам. председателя  Светослав Кьосев. 
Информация за процедурата за кандидатстване по Приоритет 3 на трансграничната програма бе представена подробно от г-н Кьодев и бяха дадени насоки по нея . 
Участници в срещата бяха кметове на общини, Областен информационен център, фондация „Монтана утре“, Агенция за регионално развитие и бизнесцентър 2000. 

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛУГИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО
https://www.livechatalternative.com/