Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК САМОДЕЙЦИ !

Дата на публикуване: 01.03.2024
Последна актуализация: 01.03.2024

                          УВАЖАЕМИ САМОДЕЙЦИ,

           Приемете моите поздравления по случай 1-ви март - Деня на художествената самодейност – празник, обединяващ хората с различни професии и социален статус, възраст и пол, но всички водени от любов към традиционното и съвременно изкуство! 
Казват, че самодеец е този, чието изкуство идва от сърцето и за него артистът получава единствено любовта и аплодисментите на публиката.
               Плодовете на вашия труд, както и на труда на читалищните работници, виждаме на всеки празник и събор, на всяка значима дата от културния календар на областта и общините.
Като съвременни пазители на традициите не жалите сили и време да съхранявате и популяризирате нематериалното културно наследство в името на идните поколения.
           Бъдете здрави и горди с творчеството и успехите си!
           Желая ви здраве и вдъхновение!
           Честит празник!

01.03.2024 г.                                                      ИВАЙЛО АНТОНОВ
гр. Монтана                                   Областен управител на област Монтана          
 

Поздравление за деня на самодееца
https://www.livechatalternative.com/