Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UN4

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ВАКСИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Дата на публикуване: 30.03.2021
Последна актуализация: 17.05.2023

 

Във връзка с предстоящото ваксиниране на представителите на медиите, уведомявам представителите на печатните и интернет издания на територията на област Монтана, че журналистите, операторите, фоторепортерите, монтажистите и техническите сътрудници могат да бъдат имунизирани срещу COVID-19 във фаза III на Националния план за ваксиниране.
Необходимо е собствениците на медии или техни упълномощени представители да изготвят списъци, които да изпратят в Регионална здравна инспекция - Монтана.
Информацията следва да съдържа: две имена на лицата, населено място и телефон за контакт.
Информацията следва да се изпрати в срок до 17 ч. на 16.02.2021 г. на електронния адрес на РЗИ – Монтана: rzi-montana@net-surf.net.

https://www.livechatalternative.com/