Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UN4

ОБЛАСТЕН МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, ПРИЧИНЕНА ОТ COVID–19

Дата на публикуване: 30.03.2021
Последна актуализация: 17.05.2023

ОБЛАСТЕН МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, ПРИЧИНЕНА ОТ COVID–19 И ВЪЗНИКНАЛАТА СИТУАЦИЯ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ В ГР. БЕРКОВИЦА

Заседанието се състоя на 05.11.2020 г. от 11.00 ч. в Областна администрация - Монтана под ръководството на Областния управител Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и инж. Цветко Цветков.
Участие в него взе и Зам. министъра на здравеопазването г-жа Светлана Йорданова.
Членовете на  съвета, които бяха включени в дневния ред са представители от:  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана, МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД – Лом, Център за спешна медицинска помощ – Монтана, МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ ЕООД – Монтана, СБР „Св. Мина“ – Вършец, РЗИ – Монтана, РЗОК – Монтана, ЦСМП – Монтана, Лекарски съюз – Монтана, ОД на МВР - Монтана.
Основен акцент в дневния ред на събитието беше увеличения брой случаи на COVID-19 в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни в гр. Берковица, където 18 човека от персонала и 33 от потребителите на социалната услуга са с доказана инфекция. Наред с това беше обсъдена цялостната ситуация в Област Монтана и готовността на лечебните заведения и доболничната помощ за борба с вируса.
От страна на РЗИ - Монтана бяха представени актуални данни за заболеваемостта от COVID – 19 в областта, от които стана ясно, че към 04.11.2020 г. активните случаи в област Монтана са общо 81 (10 лица от общ. Берковица, 1 лице от общ. Бойчиновци, 1 лице от общ. Вършец, 5 лица от общ. Вълчедръм, 2 лица от общ. Георги Дамяново, 13 лица от общ. Лом, 2 лица от общ. Медковец, 46 лица от общ. Монтана и 1 лице от общ. Чипровци), починала е жена от гр. Вълчедръм.
Към 05.11.2020г. лицата с активна Коронавирусна инфекцията са 542, а лицата на домашно лечение с положителна проба са 476.
Общата бройка на лицата, диагностицирани  с COVID – 19 са 971 случая.
На заседанието представителите на лечебните заведения за болнична медицинска помощ запознаха присъстващите със ситуацията към момента по места и се обсъдиха различни възможности за по-ефективно справяне с обстановката в Област Монтана. Обсъдена бе и координацията между лечебните заведения и ЦСМП – Монтана, с оглед своевременния прием на пациенти. От страна на Лекарският съюз има наблюдение, че не всички настанени пациенти са с неотложна болнична помощ.
Г-жа Йорданова сподели пред аудиторията, че пред всяка областна болница е необходимо наличието на триажен кабинет (фургон), в който да се преценява състоянието на пациентите и наличието им на хоспитализация.

https://www.livechatalternative.com/