Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UN4

МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Дата на публикуване: 01.04.2021
Последна актуализация: 17.05.2023

 

Областният медицински съвет на област Монтана проведе на 27.02.2020 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация първото си редовно заседание под ръководството на Областния управител Росен Белчев.
Съветът беше сформиран със заповед на Областния управител в съответствие с получени от Националния оперативен щаб писмени указания във връзка с мерките на национално ниво за ограничаване на Коронавирус инфекцията в Република България.
Участие в събитието взеха представители на включените в състава на съвета ведомствени териториални структури на изпълнителната власт – Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Областна дирекция на МВР, Зонално жандармерийско управление, Териториална дирекция „Национална сигурност“, областните болници – МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана, МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД – Лом, Сити Клиник – Свети Георги“ ЕООД – Монтана, „СБР-НК“ ЕООД, филиал „Свети Мина“ – Вършец, ЦСПМ – Монтана, заедно с представители на общините и районните колегии на съсловните организации на медицинските служители.
Основен акцент в дневния ред на събитието беше запознаване с разпоредбите на Министерството на здравеопазването по отношение на превантивните действия, свързани с Коронавирус инфекцията.
Директорът на РЗИ Монтана - д-р Борисова запозна присъстващите с Алгоритъма за действие, отнасящ се за всички пристигащи от Китай и Италия. Препоръките и указанията за действие при COVID-19 могат да бъдат намерени на интернет страниците на Министерство на здравеопазването, Национален център по заразни и паразитни болести и Регионалните здравни инспекции.
Мерките са превантивни и препоръките към гражданите са за спазват лична хигиена и дисциплина. Лицата, които са пребивавали в рисковите държави, трябва да информират личния си лекар, а здравно неосигурените лица следва да се обръщат към РЗИ на тел. 096 39 17 33.
За повече информация ТУК.

https://www.livechatalternative.com/