Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UN4

МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯТА

Дата на публикуване: 01.04.2021
Последна актуализация: 17.05.2023

 

Медицинският съвет на област Монтана проведе второ редовно заседание във връзка с мерките по отношение на Коронавирус инфекцията на територията на Република България.
Участие в събитието, което се състоя  на 09.03.2020 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана под ръководството на Областния управител Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и Цветко Цветков, взеха включените в състава на съвета ведомствени териториални структури на изпълнителната власт – Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Областна дирекция на МВР, Зонално жандармерийско управление, Териториална дирекция „Национална сигурност“, областните болници – МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана, МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД – Лом, Сити Клиник – Свети Георги“ ЕООД – Монтана, „СБР-НК“ ЕООД, филиал „Свети Мина“ – Вършец, ЦСПМ – Монтана, „ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ - Диализен център – Монтана заедно с представители на общините и районните колегии на съсловните организации на медицинските служители.
Основен акцент в дневния ред на събитието беше запознаване с предприетите на национално ниво действия за недопускане на разпространението на Коронавирус инфекцията на територията на Република България съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-117/08.03.2020 г., респективно действията, които следва да се предприемат на областно ниво в съответствие с постъпилите разпореждания.
Директорът на РЗИ Монтана - д-р Елена Борисова представи на вниманието на присъстващите утвърден  Алгоритъм за действие, който медицинските специалисти следва да спазват при наличие на пациенти с изразена симптоматика и съмнение за заразяване с COVID-19.
В хода на обсъжданията бяха представени данни за готовността на болниците в Монтана и Лом да хоспитализират пациенти както следва:
Инфекциозното отделение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана разполага с 22 легла, от които към момента са заети 12. Отделението е в готовност при необходимост да разкрие 6 допълнителни легла.
Инфекциозното отделение в МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД – Лом разполага с 13 легла, от които към момента са заети 8. Отделението притежава готовност при необходимост да разкрие още 5 легла.
Към 10.00 часа на 09.03.2020 г. всички изпратени в Национална референтна лаборатория проби, взети от граждани със съмнение за Коронавирус в област Монтана, са отрицателни.
Препоръките към населението са да се спазва стриктна лична хигиена, като при поява на симптоми здравноосигурените следва да се обърнат към личния си лекар, а неосигурените – към РЗИ на тел. 096 39 17 33.
За територията на областта предстои да бъде издадена заповед на Областния управител, регламентираща ограничителните мерки, които ще влязат в сила по отношение на провеждането на събития, свързани с участие на големи групи от хора и които са изцяло с превантивен характер.

https://www.livechatalternative.com/