Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ6

Областен управител

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 08.08.2022

"ИНЖ. ВАЛЕРИ РАЙКОВ ДИМИТРОВ  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ"

ИНЖ. ВАЛЕРИ РАЙКОВ ДИМИТРОВ

Роден на 13.02.1969 г. в гр. Монтана. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Национална полиция“ от НВУ „Васил Левски“ във Велико Търново. От 1993 г. до 2015 г. е работил в системата на МВР, като е заемал различни длъжности, включително и директор на Областната дирекция на МВР – Монтана. Бил е областен управител на Област Монтана в периода от м. май 2021 г. до м. януари 2022 г. Семеен, с две деца.

ПРИЕМЕН ДЕН НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Записването за приемен ден се извършва всеки втори понеделник от месеца от 9.00 до 13.00 ч. на телефон 096/399121 и в Центъра за административно обслужване, като се попълва Информационен лист по образец съдържащ следната информация:

• Трите имена на желаещия среща;

• Адрес и телефон за обратна връзка;

• Кратко изложение на проблема;

• Какво съдействие желаете.

 

https://www.livechatalternative.com/