Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областен управител

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 03.08.2023

 

 

инж. КАЛИН ФИЛИПОВ ХАЙТОВ

  Дата на раждане 02.11.1978 г.
 
- Управител на фирма
- Преподавател в ПГ  САГ“ Арх. С. Стефанов“ – Монтана
- Зам. областен управител на област Монтана
- Директор Маркетинг – КА Мобил ООД

Образование – Университет „Ангел  Кънчев“ - Русе  

 

 

https://www.livechatalternative.com/