Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областен управител

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 15.08.2022

 

Заместник областен управител

КИРИЛ ПЕТРОВ ДЕЛЕВ

Роден на 02.03.1968 г. в гр. Монтана. Завършил във ВИЗВМ, гр. Стара Загора – Магистър по ветеринарна медицина. Работил е като Началник Отдел в Държавен фонд ,,Земеделие“, гр. София, Заместник изпълнителен директор в ИАРА – гр. София. Административна дейност е упражнявал и в ОД на ДФЗ – Монтана на длъжност Административен директор. През периода от 07.06.2021 г. до 21.01.2022 г. е заместник областен управител на област Монтана. Упражнявал е и дейности по управление и администриране в частния сектор.

 

ПРИЕМЕН ДЕН НА ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

Всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Записването за приемен ден сe извършва всеки понеделник от 9.00 до 13.00 ч. на телефон 096 / 399121 и в Центъра за административно обслужване, като се попълва Информационен лист по образец съдържащо следната информация:

• Трите имена на желаещия среща;
• Адрес и телефон за обратна връзка;
• Кратко изложение на проблема;
• Какво съдействие желаете.


 


 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/