Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областни управители

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 09.03.2022

Заместник областен управител Латинка СимоваЛАТИНКА САЛТИРОВА СИМОВА

Родена на 30 ноември 1967 година. Притежава образователно-квалификационна степен магистър по право и по история от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

В периода 1989 – 2008 година работи като учител, възпитател и 10 години заместник-директор по учебната дейност в СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец.

От 2008 г. до днес е заемала експертни и ръководни длъжности в община Вършец - директор на дирекция „Административно обслужване и стопанско управление“ и в община Враца -  директор на дирекция „Административно-правни дейности“.

 

Била е изпълнителен директор на СНЦ „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ от 2016 до 2019 година.

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/