Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK3
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T7

Контакти АВиК

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 24.07.2023

Адрес:
град Монтана, ПК 3400
пл. „Жеравица” 1
e-mail :avik_montana@montanabg.org, avik.montana@montana.government.bg

БУЛСТАТ : 176608700
IBAN : BG83UNCR70001522119084,
BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк АД

Ивайло Антонов - Председател
тел. : (096) 399101
факс : (096) 399129

Галина Григорова - Главен секретар
тел. : (096) 399101; (096) 399135

 


Работна време :
от 09:00 до 12:00
от 12:30 до 17:30

 

 

https://www.livechatalternative.com/