Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18I7

Как оценявате нивото на административно обслужване в областта?

1. До сега ползвали ли сте услуги на Областна администрация Монтана?
2. Писмената информация от таблата с административни услуги ясна и лесно разбираема ли е?
3. Успяхте ли да получите необходимата услуга?
4. Колко пъти Ви се наложи да идвате, за да свършите работата си?
5. Наложи ли Ви се да предоставяте допълнителни документи, за да бъде решен Вашият проблем?