Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18I7

УВАЖЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, С настоящата анкета Областна администрация Монтана цели да получи информация за Вашето мнение, относно потребностите от работна сила в областта на металообработването и машиностроенето в област Монтана Вашето участие е важно за нас!

Секция 1
Фирма:
Адрес:
Посочете конкретните професии в областта на металообработването и машиностроенето и броя на лицата, които бихте наели през следващите 12 месеца?
За заявените по-горе потребности срещате ли затруднения при намиране на работна сила?
Считате ли, че след 3-5 години ще имате потребност от специалисти със средно образование в посочените по-горе професионални направления?
Забележка: