Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността „главен експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация Монтана.

Дата на публикуване: 07.10.2021
Последна актуализация: 07.10.2021

СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в конкурса  за длъжността „главен експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация Монтана