Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U96

Антикорупционна кутия

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Тук може да подавате сигнали за корупция.

Получените сигнали се завеждат в регистър в Областна администрация и се разглеждат от Областен обществен съвет за борба с корупцията.

На основание чл. 111, ал. 4 от Административно процесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”


Горещ телефон 096 399 102

Подаване на сигнал 

https://www.livechatalternative.com/