Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EM5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31S5

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на областна администрация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.02.2024

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА, КАКТО И ФОРМИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА

2024 година
2023 година
2022 година
2021 година
2020 година
2019 година
2018 година
2017 година

https://www.livechatalternative.com/