Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3643
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31M4

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 07.05.2021

Заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат на гишето за административно обслужване на Областна администрация Монтана

Областна администрация Монтана
гр. Монтана 3400
пл. „Жеравица” № 1
e-mail: oblastmont@montanabg.org
тел. (096) 399 121
Работно време на гишето за административно обслужване: от 09.00 до 17.30 без прекъсване

https://www.livechatalternative.com/