Z6_PPGAHG800HBO0068JFRJ5M17Q4
Z7_PPGAHG800HBO0068JFRJ5M17E1

Референдум 2013 година

Дата на публикуване: 17.03.2021
Последна актуализация: 19.04.2021

Централна избирателна комисия

РИК - Монтана

1. КОНТАКТИ

гр. Монтана, пл.„Жеравица” №1, ет.2 /сградата на Областна администрация – Монтана/

тел. /факс: 096/300568,

мобилен тел.:0888011233,

e-mail адрес: rik_montana@abv.bg

2. Решение № 28-НР/26.11.2012, ОТНОСНО: Назначаване на Районна избирателна комисия – Монтана, област Монтана за националния референдум на 27 януари 2013 г.

3. Решение № 5-НР/03.12.2012, ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии в област Монтана при произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

4. Решение № 6-НР/10.12.2012, ОТНОСНО: Формиране на единните номера на избирателните секции на територията на област Монтана

5. Решение № 7-НР/17.12.2012, ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Брусарци и утвърждаване на списъците на резервните членове при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

6. Решение № 8-НР/17.12.2012, ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Якимово и утвърждаване на списъците на резервните членове при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

7. Решение № 9-НР/17.12.2012, ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Медковец и утвърждаване на списъците на резервните членове при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

8. Решение № 10-НР/17.12.2012, ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Бойчиновци и утвърждаване на списъците на резервните членове при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

9. Решение № 11-НР/17.12.2012, ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Георги Дамяново и утвърждаване на списъците на резервните членове при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

10. Решение № 12-НР/17.12.2012, ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Вършец и утвърждаване на списъците на резервните членове при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

11. Решение № 13-НР/17.12.2012, ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Берковица и утвърждаване на списъците на резервните членове при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

12. Решение № 14-НР/17.12.2012, ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Лом и утвърждаване на списъците на резервните членове при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

13. Решение № 15-НР/17.12.2012, ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Монтана и утвърждаване на списъците на резервните членове при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

14. Решение № 16-НР/17.12.2012, ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Вълчедръм и утвърждаване на списъците на резервните членове при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

15. Решение № 17-НР/17.12.2012, ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Чипровци и утвърждаване на списъците на резервните членове при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

16. Решение № 18-НР/07.01.2013, ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 15-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

17. Решение № 19-НР/07.01.2013, ОТНОСНО: Изменение на Решение № 6-НР от 10 декември 2012 г. на РИК Монтана

18. Решение № 20-НР/07.01.2013, ОТНОСНО: Изменение на Решение № 11-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

19. Решение № 21-НР/07.01.2013, ОТНОСНО: Изменение на Решение № 15-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

20. Решение № 22-НР/07.01.2013, ОТНОСНО: Изменение на Решение № 10-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

21. Решение № 23-НР/07.01.2013, ОТНОСНО: Изменение на Решение № 7-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

22. Решение № 24-НР/07.01.2013, ОТНОСНО: Изменение на Решение № 8-НР от 10 декември 2012 г. на РИК Монтана

23. Решение № 25-НР/07.01.2013, ОТНОСНО: Изменение на Решение № 9-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

24. Решение № 26-НР/07.01.2013, ОТНОСНО: Изменение на Решение № 12-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

25. Решение № 27-НР/07.01.2013, ОТНОСНО: Изменение на Решение № 13-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

26. Решение № 28-НР/07.01.2013, ОТНОСНО: Изменение на Решение № 16-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

27. Решение № 29-НР/07.01.2013, ОТНОСНО: Изменение на Решение № 17-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

28. Решение № 30-НР/07.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 13-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

29. Решение № 31-НР/07.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 10-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

30. Решение № 32-НР/07.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 15-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

31. Решение № 36-НР/14.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 15-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

32. Решение № 37-НР/14.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 15-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

33. Решение № 38-НР/14.01.2013, ОТНОСНО: Постъпило възражение от Надя Томова Георгиева – директор на Дом за стари хора „Св. Николай” с. Владимирово

34. Решение № 39-НР/15.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 9-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

35. Решение № 40-НР/18.01.2013, ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 6 – НР от 10 декември 2012 г. , изменено с Решение № 19 - НР от 7 януари 2013 г. на РИК Монтана

36. Решение № 41-НР/18.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 13-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

37. Решение № 42-НР/18.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 15-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

38. Решение № 43-НР/18.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 9-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

39. Решение № 44-НР/18.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 10-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

40. Решение № 45-НР/18.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 14-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

41. Решение № 46-НР/18.01.2013, ОТНОСНО: Поправка на явна техническа грешка и промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 15-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

42. Решение № 47-НР/18.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 8-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

43. Решение № 48-НР/18.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 15-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

44. Решение № 49-НР/18.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 14-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

45. Решение № 50-НР/18.01.2013, ОТНОСНО: Определяне секции за гласуване на избиратели с увреждане на опорно - двигателния апарат или на зрението при произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

46. Решение № 54-НР/21.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 12-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

47. Решение № 55-НР/21.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 17-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

48. Решение № 56-НР/21.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 11-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

49. Решение № 57-НР/22.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 14-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

50. Решение № 58-НР/22.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 15-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

51. Решение № 59-НР/22.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 8-НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

52. Решение №60-НР/25.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 14 -НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

53. Решение №61-НР/25.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 11 -НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

54. Решение №62-НР/25.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 13 -НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

55. Решение №63-НР/25.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 7 -НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

56. Решение №64-НР/25.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 15 -НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана и за поправка на явни технически грешки

57. Решение №65-НР/25.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 12 -НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

58. Решение №66-НР/25.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 16 -НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

59. Решение №67-НР/25.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 17 -НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

60. Решение №68-НР/25.01.2013, ОТНОСНО: Промяна в състава секционни избирателни комисии, назначени с решение № 10 -НР от 17 декември 2012 г. на РИК Монтана

61. Решение №69-НР/25.01.2013, ОТНОСНО: Определяне на член от РИК за подписване на протоколи за предаване и приемане на избирателни списъци за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г. и за предаване и приемане на изборни книжа и материали за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

62. Решение №70-НР/25.01.2013, ОТНОСНО: изменение на Решение № 6-НР от 10 декември 2012 г. на РИК Монтана

ВРЪЗКИ

Областна администрация Монтана

Хронограма за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Информационен лист

График за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии в област Монтана от членовете на РИК - Монтана

 

https://www.livechatalternative.com/